Automatisk virkessortering - utbyte och kvalitet

Produkterna ger Dig förbättrad kontroll över utbytet och jämnare kvalitet i virkespaketen. Dessutom kan Ni nå nya marknader och bredda Ert produktprogram. Systemen optimerar virket på samma sätt timma efter timma, dag efter dag, år efter år...

Välkommen att ta del av Roséns produkter inom automatisk virkessortering.

Rosgrade film

Rosvision film