Rosvision - kamerasystem

Med avancerad kamerateknik och bildanalys i världsklass kan Roséns erbjuda Er kvalitetsbedömning även av ytdefekter. Jämnare kvalitet, högre utbyte, mindre driftsstopp, allt blir bättre av att överlämna den krävande kvalitetsbedömningen till Rosvision. Nu är äntligen även bedömningsarbetet automatiserat. En säkerhet för Er kund, personal och sågverkets beslutsfattare. Vinnare.

Se gärna filmen nedan för visning av Rosvision i drift.