Roscan - vankant och deformationer

Roscan är bestyckad med lasrar för mätning av virkets geometri. Med utgångspunkt på formen beräknar Roscan vankant, skevhet, flatböj, kupighet och kantkrok. Dessutom beräknar Roscan tjocklek, bredd och längd.

Användargränssnittet är utvecklat med gängse sorteringsstandarder som förebild. Det är enkelt att ändra inställningar, även för den som inte är särskilt datorvan.

Roscan är även certifierad att överta operatörens uppgifter enligt EN-14081, enligt regelverket för hållfasthetssortering och CE-märkning. Roscan höjer därmed kapaciteten i anläggningen.

Roscan levereras med SQL databas ur vilken kvalificerade rapporter kan utläsas och företagsledningen erhålla underlag vid förbättringsarbete och beslutfattande.

För att citera en kund:
"- Hur blev det nu då, när vi körde igång Roscan?"
"- Omedelbar förbättring."

Se gärna informationsbladet här.

 

Skevhet